10 પાસ ITBP ભરતી ૨૦૨૨

10 પાસ ITBP ભરતી ૨૦૨૨

સત્તાવાર વિભાગITIBP ઈન્ડો તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ
પોસ્ટ નું નામકોન્સ્ટેબલ (એનિમલ ટ્રાન્સપોર્ટ)
જાહેરાત ક્રમાંક
કુલ જગ્યા108
અરજી કરવાનો મોડઓનલાઈન
નોકરીનું સ્થાનઆખા ભારત માં
અરજી કરવા નું શરુ19.08.2022
છેલ્લી તારીખ17.09.2022
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://itbpolice.nic.in/

શૈક્ષણિક લાયકાત:

ઉમેદવારે માન્ય યુનિવર્સિટીમાથી 10th પાસ અથવા સમકક્ષ ડીગ્રી પાસ કરેલ હોવી જોઇએ અને 1 વર્ષ નો સર્ટીફીકેટ કોર્ષ પ્લમ્બર , કાર્પેન્ટર કે મેસન નો કરેલો હોવો જોઈએ

નોધ : આ ભરતી માટે જે પણ ઉમેદવાર અરજી કરવા માંગતા હોય ટે ઉપર જણાવ્યા મુજબ ની લાયકાત ધરવતો હોવો જોઈએ ટે સિવાય ના ઉમદેવાર અ ભરતી માટે માન્ય ગણાશે નહિ

અરજી માટે ફિ :

 • જનરલ / obc / ews માટે 100 રીપિયા
 • SC /ST માટે કોઈ ફી નથી

પગાર ધોરણ :

આ ભરતી માટે પગાર ૨૧,૭૦૦ થી ૬૯,૧૦૦ સુધી રાખવામાં આવ્યો છે .

Wp icon Join Our Whatsapp Group Click Hear

પોસ્ટ પ્રમાણે જગ્યા

જગ્યા નું નામટોટલ જગ્યાઓ
કોન્સ્ટેબલ પલ્મ્બર૨૧ જગ્યાઓ
કોન્સ્ટેબલ સુથાર૫૬ જગ્યાઓ
કોન્સ્ટેબલ કડીઓ૩૧ જગ્યાઓ
ટોટલ૧૦૮ જગ્યાઓ

વય મર્યદા

18 વર્ષથી 2૩ વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઇએ કેટેગરી પ્રમાણે છૂટ આપવામાં આવશે.જે વધુ મહીતતી માટે નીચ આપેલ જાહેરાત વાંચો .

મહત્વ ની તારીખો

 • અરજી કરવા માટેની તારીખ : ૧૯ /૦૮ /૨૦૨૨
 • અરજી કરવા ની છેલ્લી તારીખ : ૧૭ /૦૯ ૨૦૨૨

પસદગી ની પ્રક્રિયા :

 • ફીસીકલ પરિક્ષા
 • લેખિત પરિક્ષા
 • ધંધા લક્ષી પરિક્ષા
 • મેરીટ લીસ્ટ
 • ડોક્યુમેન્ટ વરીફીકેસન
 • મેડીકલ પરિક્ષા

ITBP ભરતી ૨૦૨૨ અરજી કઈ રીતે કરવી ?

 • સો પ્રથમ તમે સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાઓ
 • તેમાં તમારી પ્રાથમિક માહિતી થી લોગીન અથવા રજીસ્ટર કરો
 • ત્યાર બાદ તમેન ફ્રોમ ભરવાનું રહેશે
 • ત્યાર બાદ જરૂરિ ફી ની ભરપાઈ કરો
 • ફ્રોમ ની pdf સાચવી લો

મહત્વ ની કડીઓ :

નીચે આપેલ કડીઓ દ્રારા તમે આ ભરતી ની માટે ની વધુ માહિતી મેળવી શકો છો.

જાહેરાતઅહી ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટેઅહી કિલક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટઅહી ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!