મોદી સરકાર આપશે કોરોના મૃતકોના પરિવારજનોને 50,000 રૂપિયાનું વળતર, ક્યાં અને કેવી રીતે કરશો અરજી ?

કોરોનાં મહામારીમાં દેશના ઘણા લોકોએ તેમના પરિવાર જનોને ગુમાવ્યા હતા. જેથી કેન્દ્ર સરકારે આવા પરિવારો માટે…

error: Content is protected !!